Psühholoogia. Raamat juristile

Ava otsing

Juriidiliselt relevantsed spetsiifilised küsimused


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin
  1. 5. Seadusandlus: õigushüve kaitse ja käitumise regulatsioon normatiivaktide abil ja nende valguses
   1. 5.1. Põhiseaduslike õiguste võimalik riive seoses käitumis- ja ajuteaduste uute meetodite kasutuselevõtuga
   2. 5.2. Juriidilise mõiste “tahtlus” sisustamine eksperimentaalse teaduse faktide abil: vaba tahte dilemma
  2. 6. Sotsiaalselt adekvaatne enesekontroll kui õiguspärase käitumise üks põhieeldus ning selle hälbed
   1. 6.1. Toimingute kontrolli mehhanismid
   2. 6.2. Empaatianähtus ja selle alused
   3. 6.3. Moraalinormide järgimine kui käitumise regulatsioon
   4. 6.4. Psühhopaatia kui käitumise kontrolli antisotsiaalne ilming
   5. 6.5. Tugeva hingelise erutuse seisund
  3. 7. Vägivald ja agressiivsus
   1. 7.1. Vägivaldse käitumise eeldused ja kujunemine
   2. 7.2. Agressiivsuse ja vägivaldsuse avaldumise tegureid ja erisusi
   3. 7.3. Agressiivsus ja inimese välimus
  4. 8. Valetamise psühholoogia ja psühhofüsioloogia
   1. 8.1. Valetamise sisu ja tähendus
   2. 8.2. Tõele mittevastavate hinnangute, väidete ja ütluste põhjused
   3. 8.3. Valetamise avastamisest: üldseisukohad
   4. 8.4. Valetamise sõnalised (verbaalsed) tunnused
   5. 8.5. Valetamise mitteverbaalsed tunnused
   6. 8.6. Valetamise instrumentaaldiagnostika: polügraaf
   7. 8.7. Valetamise instrumentaaldiagnostika: ajukuva meetodid
   8. 8.8. Valetamiskäitumise mõjutamine mitteinvasiivsete ajustimulatsiooni meetoditega
   9. 8.9. Kes on hea valetaja ja kes vale avastaja?
  5. 9. Küsitlemine ja ülekuulamine
   1. 9.1. Üldseisukohad
   2. 9.2. Kasutatavad meetodid ja võtted ning küsitlusliikide erisused
   3. 9.3. Valede ülestunnistuste probleem
  6. 10. Tunnistajate ütlused: taju ja mälu tõendusmaterjali allikana
   1. 10.1. Tunnistajate mälu
   2. 10.2. Äratundmiseks esitamine
  7. 11. Nägude äratundmine õigusrelevantses kontekstis
   1. 11.1. Nägude äratundmine: üldküsimused
   2. 11.2. Nägude äratundmine: lisatunnuste, maskeeringute ja moonutuste mõju
   3. 11.3. Nägude äratundmine: äratundmiseks esitamine
   4. 11.4. Isikute äratundmine turvakaamerate salvestiste põhjal
   5. 11.5. Fotorobotid ja kahtlusaluste isikute näokujutiste genereerimise süsteemid
  8. 12. Mittefüsiognoomilised tuvastamistunnused ja nende äratundmine
  9. 13. Kohtumenetlus ja psühholoogia
   1. 13.1. Psühholoogiline mõjutamine kohtumenetluses
   2. 13.2. Eksperdid kohtumenetluses
   3. 13.3. Kohtuotsuse kujunemise psühholoogilised tegurid
  10. 14. Politseitöö psühholoogilised aspektid
  11. 15. Seni eraldi käsitlemata õiguspsühholoogia küsimusi
   1. 15.1. Psühholoogia küsimused kinnipidamisasutuste kontekstis
   2. 15.2. Kurjategija isiksus ja käitumine: profileerimine
   3. 15.3. Pantvangikriisi ja läbirääkimiste psühholoogiast
  12. 16. Õiguspsühholoogia uurimusi publitseerivad juhtivad ajakirjad